Jak mluvit s dětmi o koronaviru :

       https://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komik

            Úplata za měsíc březen  :úplata březen 2020 (1).pdf (190102)      

 

V souvislosti se situací v zemi vzniklou onemocněním COVID - 19   bude  po dohodě zřizovatele s ředitelkou   školy provoz mateřské školy uzavřen s účinností od úterý 17.3. do odvolání.

 Dotazy, žádosti o ošetřovné posílejte elektronicky  : bartkova@msmohelno.cz

 
 
Karantena_a_osetrovne.pdf (213142)                                                                                                            

   informace ke koronaviru.pdf (172751)

 

 

 

 

Informace rodičům dětí, na které se  ve školním roce 2019/20 vztahuje povinné předškolní vzdělávání

 

2.     Povinné předškolní vzdělávání - § 34 a školského zákona

3.1  Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech v době od 7.45 – 11.45 hod.

3.2 Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech , které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

3.3 Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu mateřské školy není tímto dotčeno.

3.4. Nepřítomnost dítěte v povinném předškolním vzdělávání musí být řádně ohlášena.

3.5 Zákonný zástupce je povinen ohlásit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti písemně, telefonicky nebo osobně.

3.6 Nepřítomnost musí být písemně omluvena. Formulář písemné omluvenky je připraven v kapsáři u hlavního vstupu do budovy školy. Odůvodnění nepřítomnosti v povinném předškolním vzdělávání je v kompetenci rodičů. V opodstatněných případech však může mateřská škola požadovat doložení důvodů ( např. zprávu od lékaře). Rodiče jsou povinni doložit důvody nejpozději do tří dnů ode dne výzvy.

3.7. Neohlášená a neomluvená absence dítěte v povinném předškolním vzdělávání delší než jeden týden bude nahlášena na OSPOD.

3.8 V případě , že zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání nebo zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání lze mu v přestupkovém řízení uložit pokutu do výše 5 000,- Kč

3.9 Rodiče mohou požádat o uvolnění dítěte z povinného předškolního vzdělávání z významných rodinných důvodů . Žádost s odůvodněním v písemné podobě doručí ředitelce nejpozději týden před plánovanou nepřítomností dítěte.

3.10 Ředitelka na základě doručené žádosti rozhodne o uvolnění dítěte. Zprávu předá rodičům nejpozději do tří dnů ode dne obdržení žádosti.